Column

Lassus: Feest

En wat voor een feest! De stemming zit er zonder omwegen meteen in, we zijn hier goed gemutst bijeen, aan het praten, dansen en drinken in een uitspanning op een open plek in het Bois de Boulogne. Snelle triolen van de blazers in zo’n langzamerhand vertrouwde hele-toons-toonladder monden al heel snel uit in een stralend statement van het koper. Heerlijk, de gepuncteerde ritmes die zich daarna in het patroon vlechten, en even later spant de tovenaar daarachter nog een decor, nu van violen, altviolen, cello’s met langere notenwaarden – dat procédé om de echte strijkersklank tot zijn recht te laten komen, en zich af te zetten tegen kortere blazersmotiefjes beheerst hij tot in de puntjes.

Waar gaat het heen? Sterker en sterker wordt het gedruis, steeds meer stemmen laten zich horen… tot, ineens, een volkomen stilte valt dat onverwachte moment waarop je plotseling helemaal niets meer hoort, dat is misschien juist het hart van deze muziek: het rumoer en de opwinding van het voorgaande klinkt nog in je na, gelijktijdig is er het onverwachte van de stilte, en bovendien is er nog de spanning van wat komen gaat! Na dat magische moment horen we hoe een heel zacht, duister marsritme, maten achtereen die spanning langzaamaan opschroeft, en ja hoor, waarachtig, daar komen ze, met gestopte trompetten die aanvankelijk nog van achter de bomen klinken, zacht, zacht, eerst, maar het harmoniecorps komt dichterbij, andere blazers laten zich ook horen, dan komen de hoorns, en daar is dan het hele orkest, weer met de strijkers, en als climax duikelen over deze fantastische mars heen de melodieën van het begin in volle hevigheid, en daarmee is het feestgewoel compleet.

Maar, zoals altijd, als het hoogtepunt daar is, zijn we eigenlijk ook over dat hoogtepunt heen, de flarden met al die motieven worden gaandeweg korter en korter, de troep verdwijnt langzaam uit het oog, de vaart is eruit, ja, het feest lijkt voorbij – een enkel trekje nog in de hobo, in de fluit, maar alleen het wegebbend triolenritme in de bassen blijft nog even, hoor ik daar in de verte nog een signaaltje van een huiswaarts kerende trompettist? En dan, dan is het over.

Over welk stuk muziek gaat het hier, beste lezer, beste luisteraar, beste audio-freak? Een cd (natuurlijk met de allerbeste uitvoering ervan) wordt in uitzicht gesteld voor het snelste goede antwoord!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Privacy Preference Center